Повідомляємо про проведення відкритого обговорення щодо необхідності встановлення «зеленого» тарифу.

АДМІНІСТРАЦІЯ ТОВ «ПЕТРОНІК»   у відповідності до постанови   НКРЕКПвід   30.06.2017   року   No  866   «Про   затвердження   Порядку   проведеннявідкритого   обговорення   проектів   рішень  Національної   комісії,   щоздійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальнихпослуг»   повідомляє     про   проведення   відкритого   обговорення(відкритого  слухання)      щодо   необхідності      встановлення «зеленого»   тарифу   на   електричну  енергію,   вироблену   з   енергіїсонячного випромінювання ,   І пусковим комплексом потужністю1500кВт   сонячної   електростанції   потужністю   2500   кВт,   щознаходиться     у  власності      Товариства     з     обмеженоювідповідальністю «ПетроНік».

Відкрите обговорення (відкриті слухання) будуть проведені   «17»вересня     2018 року   о 10-00 год. в    залі засідань Таврійськогоміськвиконкому.

Місце проведення слухань: м.Таврійськ, вул.І.Франка, 29.

Від     зацікавлених     осіб     приймаються     зауваження     тапропозиції до даного питання обговорення до 14   вересня 2018року:

 • - надіслати листом на e-mail:office@petronick.com.ua;
 • - надіслати   листом   на      поштову   адресу   74989   м.Таврійськ,вул.Незалежності, 29а;
 • - залишити   лист   в   приймальні   ТОВ   «ПетроНік»     за   адресоюм.Таврійськ, вул.Незалежності, 29а.

Запрошуються всі бажаючі мешканці громади.

За  додатковою   інформацією  звертатися:

за  телефоном  (05549)   7-46-54

або e-mail: office@petronick.com.ua

Відповідальна особа: Рудинець Марина Анатоліївна.

Обґрунтування     щодо     необхідності          встановлення«зеленого»   тарифу   на   електричну   енергію,   вироблену   з   енергіїсонячного випромінювання , І пусковим комплексом потужністю1500кВт   сонячної   електростанції   потужністю   2500   кВт,   щознаходиться     у     власності      Товариства     з     обмеженоювідповідальністю «ПетроНік».

Комплекс   сонячної   електростанції   на   земельній   ділянці   ТОВ"ПетроНік" по вул. Незалежності (Героїв Сталінграда), 29а, г. Таврійськ, м.   Нова   Каховка   Херсонської   області   призначений   для  перетвореннясонячного     випромінювання     в     електричну     енергію     з     видачеюелектроенергії     в     енергосистему     України.     

Будівництво сонячноїелектростанції (СЕС) дозволить:

 • - скоротити споживання викопного палива;
 • - знизити викиди парникових газів в атмосферу;
 • - зменшити навантаження на магістральні електричні мережі зарахунок місцевої генерації електроенергії;
 • -       збільшити       частку       відновлюваних       енергоресурсів       венергетичному балансі України.

Будівництво   сонячної   електростанції   передбачається   проводитидвома пусковими комплексами.

Будівництво І пускового  комплексу потужністю 1500кВт сонячноїелектростанції потужністю 2500кВт.

Загальна потужність 5940 панелей при випромінюванні 1000Вт/м2складає   1811,7   кВт.   Загальна   потужність   30   інверторів   складає   1500кВт.

Загальна     потужність     І-го     пускового     комплексу     сонячноїелектростанції складає 1,5 МВт.

Сонячна   електростанція   видає   вироблену   електроенергію   черездвох трансформаторну підстанцію ТМ 2x1600кВА в промислову мережу.

Відповідно     до     розрахунків     кількість     електроенергії,     щовиробляється   змінюється   від   0   до   2322,76МВт*год/рік.   Кількість електроенергії,   що   виробляється   залежить   від   природних   факторів(часу   дня   і   року,   хмарності,   температури   повітря)   і   не   регулюється,отже     вся    вироблена     електроенергія     реалізується    в     мережу    іелектростанція   не   може   брати   участь   в   регулюванні   енергосистеми.Прогнозне     середнє     виробництво     електроенергії     електростанцієюстановить   2322,76МВт*год/рік.   Максимальна   розрахункова   місячнагенерація електричної енергії становить 474,6МВт * год (серпень).

Технічне   обслуговування   та   контроль   за   роботою   обладнаннясонячної   електростанції,   яка   працює   в   автоматичному   режимі,здійснюється   обслуговуючим   персоналом,   який   пройшов   навчання   заспеціально   розробленою   програмою   і   склав   іспити   в   установленомупорядку.

Ремонтні     роботи     обладнання     систем     видачі     електричноїпотужності,електропостачання   та   автоматики   повинні   виконуватисятільки кваліфікованим персоналом з групою з електробезпеки не нижчеIII групи. Сигналізація стану систем і несправності обладнання виведенадо диспетчера СЕС.

Всі   ремонтні   роботи   та   роботи   з   технічного   обслуговуванняінверторного   обладнання   та   устаткування   виконуються   підряднимисервісними організаціями.

Облікова   чисельність   обслуговуючого   персоналу   для   сонячноїелектростанції   прийнята   відповідно   до   вітчизняного   та   світовогодосвіду експлуатації аналогічних по потужності СЕС. Доцільність     суміщення     професій     вирішується     керівництвомслужби     експлуатації.     

Режим     роботи     сонячної     електростанції -цілорічний.

Передбачений   обсяг   автоматизації   і   технологічного   контролюзабезпечує   роботу   споруд   без   необхідності   присутності   постійногообслуговуючого персоналу.

Схема   планування   організації   земельної   ділянки   виконана   зурахуванням   зонування   території   за   функціональним   використанням.

Під'їзд   до   території   передбачається   по   існуючих   автодорогах   м.Таврійськ. Будівництво виконано в умовах діючого підприємства, в'їзд - виїздорганізований   через   існуючі   КПП,   які  розташовані   з   північної   сторонидіючого підприємства.

Основні   техніко-економічні   показники   І-ї   черги   будівництва   І-гопускового комплексу проектованого земельної ділянки:

 • Площа ділянки 2,9699 га;
 • Площа забудови 8098,32 кв.м;
 • Площа доріг, майданчиків 17677,37 кв.м;
 • Будівельний об'єм 10834,2м³.
 • Встановлений   термін   експлуатації   обладнання   СЕС   становить   20років.

При   руйнуванні   будь-якого   окремого   елемента   об'єкта   дообмеження працездатності об'єкта в цілому - не призведе. У разі аваріїна об'єкті викликаються ремонтні бригади для усунення несправностей.

Оцінка   економії,   отриманої   за   результатами   впровадженняенергозберігаючих   заходів   -   в   якості   основних   енергозберігаючихзаходів   використовуються   сучасні   матеріали   і  застосовуються   новітехнології.   Використання   інверторів   АВВ   з   КПД   98%,   та   панелейJinkoSolar  з КПД 18,63%  дозволяють отримати максимальну виробничупродуктивність,   з   нульовою  шкодою   для   навколишнього   природногосередовища.